Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Brama wróci do parku


Znaleziono połowę oryginalnej bramy wjazdowej do istniejącego przed II wojną światową pałacu w Wojanowie. Trafi ona do gminy, zostanie odrestaurowana, a następnie wkomponowana w zrewitalizowany właśnie zespół dworsko -parkowy.

Istniejący do 1945 r. pałac, otoczony pięknym parkiem ze starymi dębami, stawami i przecinającą go rzeczką Strugą Gęś, został zbudowany przez rodzinę Tiedeman – Brandis. Nie jest znana data budowy pałacu, jednak wiadomo, że ród ten miał w swoim posiadaniu całą wieś Wojanowo – od 1763 r. przez kolejne 164 lata.

Pałac został całkowicie zniszczony przez Rosjan, choć nieoficjalna historyjka mówi, że przed opuszczeniem podpalił go sam właściciel, a był nim wówczas Hugo Siewert. Miał to zrobić, by zapobiec przejęciu rodzinnej siedziby przez wroga.

Z pałacu zachowały się jedynie fragmenty fundamentów. Z pozostałych obiektów architektonicznych majątku – budynki gospodarcze, stanowiące obecnie magazyny funkcjonującej tu firmy Polhoz.

Właśnie na terenie obecnego zakładu branży rolnej, jeden z pracowników dokonał wyjątkowego odkrycia.
- Postanowiłem zabezpieczyć istniejącą tu studnię – opowiada Ireneusz Trawczyński, pokazując na teren blisko dawnej stajni. – Kiedy odkryłem warstwę ziemi, zobaczyłem bramę. Studnia była nią przykryta, prawdopodobnie dlatego, by nikt do niej nie wpadł.

bramawww1

Ireneusz Trawczyński przez przypadek znalazł bramę, która może liczyć nawet 250 lat.

 

bramawww6

Pan Ireneusz, na potrzeby tego tekstu, zmierzył bramę. Ma ona 237 cm wysokości i 260 cm długości.

 

bramawww2

Bramą ktoś nakrył starą studnię.

 

bramawww3

Ireneusz Trawczyński w miejscu dawnego wjazdu na dziedziniec pałacu (obecnie znajduje się tu parking zrewitalizowanego parku).

 

Brama, a właściwie jej połowa mierzy 237 na 260 cm. Jak można wywnioskować z przedwojennych zdjęć, stanowiła ona wjazd na dziedziniec pałacu.

bramawww4

Pan Ireneusz przy gablocie ze zdjęciem przedstawiającym bramę wjazdową do pałacu.

 

bramawww5

Zdjęcie wykonano prawdopodobnie 100 lat temu.

 

Pan Ireneusz ją zabezpieczył i zdecydował, że przekaże ją gminie.
- Rozmawiałem już z wójt. Brama zostanie odrestaurowana i wkomponowana w park – dodaje.

 brama7www

brama8www

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny