Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 849 ze zm.)

Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych.

Przedmiot opodatkowania
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t.
Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Autobusy.

Termin powstania obowiązku podatkowego
W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, są zobowiązane złożyć bez wezwania w Urzędzie Gminy deklarację na podatek od środków transportowych na formularzu Ministerstwa Finansów (Formularz DT-1 oraz Formularz DT-1/A) w terminie do 15 lutego oraz mają obowiązek składania deklaracji korygującej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (nabycie lub zbycie środka transportowego, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika). 

Miejsce złożenia dokumentów
Deklarację należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.
W przypadku składania korekty deklaracji, należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji.
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Podawczym (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy.

Termin płatności
Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Sprawy prowadzi
Referat Finansowy pokój nr 1 (parter) 
telefon 58 692-94-32

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny